top of page

Koulutus

Merkonomi,
asiakaspalvelu ja myynti

2018 – Suomen yrittäjäopisto

Liiketalouden tradenomi

2023 – Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tavoitteeni

Pienyritysten brändin kehittäminen ja kasvun tukeminen

Haluan auttaa pienyrityksiä ymmärtämään, miten brändin kehittäminen voi tukea yrityksen kasvua, tuoda kilpailuetua sekä helpottaa asiakashankintaa ja auttaa asiakkaiden sitouttamisessa.

Arvoni

Yhdessä tekeminen

En usko yksin puurtamiseen, vaan haluan olla tukemassa ja kannustamassa toisia pienyrittäjiä, kuten esimerkiksi näitä.

Tasapuolisuus

Mielestäni jokaisella yrityksellä tulisi olla mahdollisuus vaikuttavaan verkkoläsnäoloon, yrityksen koosta ja budjetista riippumatta.

Vahvista yrityksesi brändiä kotisivujen avulla. Saat sivut jotka ovat: laadukkaat, yrityksesi näköiset, käyttäjäystävälliset, itse muokattavissa ja turvalliset.

Kotisivuilla huomioin seuraavat asiat:

Käyttäjäkokemus

Saat kotisivut, joita vierailijan on miellyttävä käyttää ja josta hän löytää etsimänsä tiedon nopeasti ja vaivatta.

Kohderyhmä

Saat kotisivut, jotka on suunniteltu vastaamaan kohderyhmäsi tarpeita ja odotuksia.

Brändi

Saat kotisivut, jotka vahvistavat brändiäsi ja jotka auttavat yritystäsi jäämään kohderyhmäsi mieleen.

Yksi merkittävimmistä syistä itselleni lähteä yrittäjäksi oli se, että yrittäjyys tarjosi mahdollisuuden tehdä töitä omien arvojeni mukaisesti.

 

Omassa yritystoiminnassani tulen kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että jokaisella pienyrittäjällä olisi mahdollisuus saada ammattimaiset kotisivut oman liiketoimintansa tueksi. Kuuntelen yrittäjien tarpeita ja toiveita herkällä korvalla, ja pyrin löytämään erilaisia ratkaisuja myös pienempien budjettien tarpeisiin.

 

Samalla haluan rakentaa omaa yritystoimintaani niin, että voin tukea ja nostaa esiin myös muita pienyrittäjiä.

Arvojen mukaista työtä

Digipaletin takana

Olen luovuutta ja visuaalista suunnittelua rakastava yksinyrittäjä, jolle pienyritykset ovat lähellä sydäntä. 🧡 Näen monissa pienyrityksissä valtavan paljon potentiaalia ja mielestäni heidän vahvuutensa ansaitsevat tulla nähdyksi.

Haluankin omalta osaltani olla edistämässä tuota näkyvyyden parantamista laadukkaiden kotisivujen avulla, mikä voikin nykypäivänä olla ratkaisevan tärkeää pienyrityksen menestykselle.
 

Haluaisitko lähteä tekemään kanssani yrityksesi arvoisia kotisivuja - aidosti pienyrittäjien tarpeita ja toiveita kuunnellen?

Anni Loikkanen

bottom of page